България, Сандански 2800

Тел: +359 888222970

Факс: +359 7434/3063

Е-mail: office@krismarbg.com

 

Контакти

Община Струмяни, с. Струмяни, Индустриална зона

тел:+359888222970

тел:+359887278348

тел:+359887658233

fax: +35974343063

e-mail: office@krismarbg.com

kristiyan.andonov@krismarbg.com

emil.andonov@krismarbg.com